Cryptocurrency begrippen: Ethereum, Bitcoin en blockchain van A tot Z

Cryptocurrency begrippen

Op deze pagina vind jij alles wat je moet weten over Ethereum, Bitcoin en de blockchain. Alle cryptocurrency begrippen komen aan bod. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus op de hoogte blijven is lastig. Bookmark deze pagina om jouw kennis up-to-date te krijgen en houden. Van aidrdrop tot Zcash; elke vakterm, altcoin en token vind je hier. De lijst wordt continu bijgewerkt, zodat jij niets mist.

Bitcoin was de eerste cryptocurrency

Bitcoin en Blockchain

Bitcoin was de eerste cryptocurrency die ontstond in 2008. De ontwikkelaar achter de Bitcoin is tot op heden niet bekend, maar hij gaat schuil onder het pseudoniem ‘Satoshi Nakamoto’. De eerste officiële Bitcoin-transactie vond plaats op 12 januari 2009. Deze transactie werd niet geheel toevallig uitgevoerd tijdens de hoogtij van de kredietcrisis. Het project kreeg een ‘boost’, doordat de ontwikkelaars het bankensysteem wantrouwden en de controle over valuta terug wilden brengen naar de burgers. Ondertussen vertegenwoordigd Bitcoin een marktkapitalisatie van enkele miljarden.

Blockchain

Een gedecentraliseerd digitaal grootboek waarin alle transacties tussen de gebruikers wordt vastgelegd. De blockchain bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit blocks. Deze blokken bevatten informatie over de transacties en worden mede gemaakt door de miners. Elk blok bevat een ‘hash’ die opeenvolgend is aan zijn voorganger. Op deze wijze krijgt de ‘chain’ een logische volgorde die fraudebestendig is. Wanneer iemand de blockchain wilt manipuleren zal diegene de volledige ketting aan hashes moeten dupliceren. Hierdoor worden transacties in de blockchain ook wel ‘immutible’ of onveranderbaar genoemd. Elke token in de blockchain is geregistreerd. Het is onmogelijk om vals geld in omloop te brengen, aangezien dit direct wordt opgemerkt. De blockchain wordt feitelijk gerund door de servers en netwerken van de gebruikers. Hierdoor zal het altijd blijven draaien en is ‘downtime’ iets uit het verleden.

De blockchain is de ruggengraat van zowel Ethereum als Bitcoin

Consensus

Een wijze waarop gebruikers binnen een blockchain verifiëren dat een transactie geldig is. De ‘proof of work’ en ‘proof of stake’ zijn de meest gebruikte methoden waarmee een consensus wordt bereikt. De nodes zijn samen met de miners verantwoordelijk voor het uitvoeren van de consensus. De miner levert de hash aan voor het opeenvolgende block (transactie) en de nodes (gebruikers) bepalen of deze hash geldig is. Drie regels gelden voor alle blokken; een coin kan maar eenmaal worden uitgegeven, de transactiesleutels zijn correct en het blok mag niet meer dan de transactieswaarde bevatten. Met de ‘longest chain rule’ wordt bepaald op welk blok verder gebouwd wordt. Dit houdt in dat de blockchain met de langste ‘ketting’ leidend wordt.

Cryptovaluta (cryptocurrency)

Een digitale muntsoort die onder andere wordt gebruikt voor het uitvoeren van (geld)transacties. De eerste cryptovaluta was de Bitcoin. Het kenmerk van een cryptovaluta is dat het gedecentraliseerd en cryptografisch is. Dat houdt in dat er geen centrale partij zoals een bank benodigd is om de munteenheid te beheren. Dit betekent dat iedere transacties vrij is van enige kosten en direct wordt uitgevoerd. Doordat het cryptografisch (versleuteld) is opgezet wordt het zeer lastig voor een hacker om te frauderen met een cryptovaluta. Iedere transactie binnen de munt is versleuteld met een stukje code. Om de geldigheid van een munt te bepalen wordt gebruikgemaakt van een ‘proof-methode’. De miner levert in deze methode de ‘proof‘ door het oplossen van een ingewikkelde wiskunde berekening. De gepaarde computerrekenkracht van de miner wordt beloond met munten van de desbetreffende valuta. Alle transacties worden aan elkaar ‘genaaid’ en vormen een aaneenschakeling van code. De transacties volgen elkaar logisch op; transactie C volgt op B en B op A.

De meest bekende cryptocurrency zijn Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Ripple

Crypto-exchange

Een crypto-exchange is feitelijk een handelsplaats of beurs voor cryptohandel. Op deze beurs kan men tokens en altcoins kopen en verkopen. Bekende voorbeelden van zo’n crypto-exchange zijn Bittrex, Bithumb, Bitfinex, Kraken en HitBTC. Voor de beginnende trader is BTCdirect uiterst geschikt. Op dit moment biedt BTC enkel Bitcoin, Ethereum en Litecoin aan, maar dit aanbod kan in de toekomst worden uitgebreid.

De meest bekende crypto-exchanges zijn Bittrex, HITBTC, Poloniex en Kraken

Om te handelen op een crypto-exchange stort de handelaar eerst geld op het account van de betreffende beurs. In sommige gevallen wordt fiatgeld gestort dat direct inwisselbaar is voor cryptovaluta. Er zijn ook beurzen waar direct cryptogeld gestort wordt. Hiermee kan de handelaar direct aan de slag. Op een crypto-exchange koop je direct van andere particuliere handelaren. Deze direct handel zonder tussenkomst van derden wordt peer-to-peer genoemd. De handelaar verkrijgt de aangekochte tokens in een wallet van de betreffende exchange. Voor optimale veiligheid transfereer je gekochte tokens bij voorkeur naar een hardware-wallet. Een software-wallet zoals Myetherwallet is tevens een mogelijkheid. De voorwaarde is dat de token binnen de ERC-20 standaard valt. De beste keuze voor cryptohandel is op een decentraal platform zoals EtherDelta. Mede dankzij het ontbreken van een centraal beheer is de kans op een hack minimaal. Het enige nadeel is dat het handelen op zo’n platform ietwat omslachtig is.

Hard-Fork

Een wijziging of update binnen een blockchain dat over het algemeen regels versoepeld. Het kenmerkende van een hard-fork is dat deze wijzigingen voor iedereen binnen de betreffende blockchain gelden. Iedereen is verplicht om de update door te voeren. De oude regels gelden niet meer. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de blocksize van 1 naar 2 MB. Alle gebruikers dienen de blockchain met de blocksize van 2 MB te aanvaarden als de nieuwe versie. Wanneer dit niet gebeurt blijft de ‘oude blockchain’ bestaan. Een voorbeeld hiervan is de Ethereum Classic. Deze blockchain wordt gebruikt door ontwikkelaars en miners die het oneens waren met de wijze waarop de DAO-hack werd ontmanteld. Investeerders en speculanten begonnen de Ethereum classic-munten te kopen en hielden de blockchain in leven.

Bitcoin hard-fork

Hash

Een stukje code dat de versleuteling verzorgd in de blockchain. De meeste blockchains maken gebruiken van de SHA-256 methode om hashes te genereren. De transacties vormen de input voor de hash en de output is een string van cijfers en getallen. Deze string is altijd uniek en zal bij dezelfde input ook een identieke hash creëren. Een voorbeeld van een hash ziet er als volgt uit:

Input Output
ethereum 375ed193c90537682f0e761d34a91d2271c359e954e6353951923da0a2725997
Ethereum 356e43feeebaaa72f28097d2a418adf19fda3746371191436371a0fc68ecce4b

Zoals te zien is geeft een kleine verandering in de input een totaal verschillende output. Elke transactie is daarmee uniek en onomkeerbaar.

Blockchain is veilig dankzij de hash

In het geval van de blockchain vormt de transactie de input van de hash. Om de schaalbaarheid te bevorderen maakt de blockchain gebruik van merkle trees. Hiermee worden meerdere transacties in één blok gevoegd. Persoon A boekt Ether over naar persoon B. Datzelfde geldt voor persoon C naar persoon D. Transacties A en B creëren unieke hashes. Het uiteindelijk blok is een samenvoeging van de hashes van transacties A en B.

Het opeenvolgende blok bevat de hash van transactie A en B (e711bf1a6aaecdaa563aef7925dd698c33b5f0a95cd53f33b48482ca28bc3fcf). Hiermee blijft de blockchain logisch geordend en ontstaat er een ketting van transacties. Wanneer een hash gemanipuleerd wordt is dit direct merkbaar in de gekoppelde blokken. De input veranderd en daarmee ook de output. Fraude is hiermee vrijwel onmogelijk.

Hash-target

De hash-target is een 256-bit string van getallen en cijfers dat wordt ingesteld als limiet voor het aangeleverde proof of work. Dit is een gigantisch getal dat wordt verkregen dankzij de miner. Dit getal wordt wezenlijk geraden door de miner, want deze blijft verschillende hashes uitproberen totdat de juiste is gevonden. De correcte proof of work is degene die lager of exact gelijk is als de vastgestelde hash-target. De target wordt tussentijds aangepast op basis van de gemiddelde mining-tijd. Dit wordt ook wel de mining difficulty genoemd. Wanneer deze tijd te kort is wordt de target naar beneden gesteld. Hoe kleiner de target, hoe minder kansen de miner heeft. Dit geldt vice versa wanneer de gemiddelde mining-tijd te lang is.

Masternode

Net zoals een ‘normale’ node verzorgt een masternode de verificatie van de aangeleverde data door de miners.  Echter is deze ‘parent node’ belast met enkele substantiële taken. Binnen Dash vormen deze nodes de ruggengraat van het ecosysteem. Een masternode dient over een aantal coins te beschikken om de taak uit te voeren. Bij Dash gaat dit bijvoorbeeld om een verplicht aantal van 1000 stuks. De masternode dient hierbij 24 uur per dag online te zijn met een maximale offline tijd van 1 uur. Net zoals een miner verkrijgt de masternode een beloning voor het uitvoeren van de taken. Deze verplichtingen zorgen voor een ‘committed’ persoon die overigens vrijwillig instapt en vertrekt. Hiermee is dit systeem niet afhankelijk van bepaalde individuen en in zekere decentraal.

Mining

Mining is een essentieel proces bij het uitvoeren van transacties. Het is een methode waarbij de transactie wordt gevalideerd en verzegeld. De gebruiker die dit uitvoert wordt een miner genoemd. Bij het minen gebruikt een miner rekenkracht van de computer om een transactie te controleren op bijvoorbeeld valse munten en dubbele betalingen. Voor het leveren van deze rekenkracht krijgt de miner een beloning (transactiekosten) in de vorm van cryptovaluta.

Mining is essentieel voor het onderhouden van de blockchain

Mining werkt als volgt; persoon A wil 1 Ether overmaken naar persoon B. Om deze transactie vast te leggen in de blockchain wordt een block aangemaakt. Dit block bevat een unieke hashcode. Om deze hash te creëren moet een zeer complexe rekenformule worden opgelost. Hiervoor is rekenkracht nodig. Hoe meer geleverde rekenkracht, hoe groter de kans op de beloning. De juiste hash wordt ook wel het ‘proof of work’ genoemd. Deze proof of work wordt uiteindelijk gecontroleerd door de nodes. De juiste hash is degene die het meest voorkomt in de gedeelde blockchains onder de nodes.

De gedachte achter mining is om de blockchain vrij te houden van fraude en gedupliceerde transacties. De beloning dient miners te motiveren om rekenkracht te leveren. Helaas wordt deze beloning voor de miners minder rendabel. De stroomkosten zijn simpelweg te hoog om winst te boeken. Door het stijgende aantal transacties stijgt ook de concurrentie tussen miners. Om de kans op het leveren van het proof of work ietwat te vergroten kan men samenwerken in een mining pool. De mining difficulty controleert de moeilijkheid van het minen. Er wordt gecontroleerd op de gemiddelde tijd die nodig is om te minen. Bij bovengemiddelde waarden wordt de moeilijkheid verlaagd en dit geldt vice versa bij lage waarden. Hiermee wordt het rendement voor miners enigszins gereguleerd.

Minting

Het tegenovergestelde van mining is minting.  Deze vorm werkt op basis van het proof-of-stake principe waarbij munten worden verdiend door te staken. Dit is het beste te vergelijken met het verkrijgen van rente. Je krijgt een x percentage munten uitbetaald op basis van het aantal dat in bezit is. Het idee achter minten is om de veiligheid van de cryptocurrency te waarborgen. Een hacker kan in zo’n geval pas succesvol zijn wanneer hij/zij een meerderheid (51%) van de munten in bezit heeft. Doordat gebruikers worden gestimuleerd om hun munten te behouden wordt hiermee het risico op een succesvolle hackaanval sterk verkleind.

Node

Feitelijk is een node de gebruiker binnen een blockchain. Het is de computer of server die is aangesloten op het decentrale netwerk. Mede dankzij deze aansluiting blijft de blockchain ‘draaien’ en zal het nooit offline gaan. Ook vervuld de node een belangrijke rol in het uitvoeren van transacties. Het controleert en valideert namelijk elke transactie door middel van algoritmes. Hiermee volbrengt een node wezenlijk de functie van een bank of notaris. De node werkt samen met de miner om iedere transactie succesvol te realiseren. De miner produceert tijdens het minen een bepaalde hash (proof of work). Degene die het meest voorkomt in de gedeelde blockchains onder de nodes is de juiste. Deze hash moet lager of gelijk zijn aan de vooraf ingestelde target. De reden hiervoor is dat de blockchain een logische, opeenvolgende ketting van transacties is. Wanneer alle nodes akkoord gaan met de hash vindt er een consensus plaats. Vervolgens wordt er een block met de correcte proof of work’ vastgemaakt’ aan de ketting.

De nodes verzorgen ten allen tijde een optimale online werking van de blockchain

Premined

Een token of altcoin is premined wanneer de ontwikkelaars een deel van de munten hebben gemined voordat de token of altcoin wordt uitgebracht. Het idee hierachter is dat het introduceren van de munt door middel van (online) marketing en het aanmelden op cryptoexchanges kapitaal vergt. Met het aandeel willen de ontwikkelaars over voldoende financiële middelen beschikken voor het uitvoeren van deze taken. Over het algemeen wordt dit als oneerlijk en ‘shady’ ervaren, aangezien de developers veel invloed op de prijs kunnen uitoefenen. Bij bepaalde scamcoins dumpen de ontwikkelaars hun volledige aandeel om een grote winst te boeken. Deze praktijken komen voornamelijk voor bij airdrops. Uiteraard hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Een succesvol voorbeeld van een (deels) premined coin is Bitcoin.

Proof of Stake (PoS)

Om consensus te bereiken binnen een blockchain moet er een bewijs (proof) worden aangeleverd door de miners. Er zijn verschillende wijze waarop dit plaatsvindt. Proof of Stake is één van de manieren waarmee bewijs wordt geleverd voor het valideren en uitvoeren van een transactie. In tegenstelling tot de meer gebruikte Proof of Work (PoW) hoeft er geen complexe, wiskunde formule worden opgelost. Het voordeel is evident; de benodigde rekenkracht om een transactie uit te voeren daalt substantieel. Dit levert dit een behoorlijke energiebesparing op. Veelgebruikte cryptovaluta met een groot marktkapitaal en PoW-algoritme zoals Bitcoin zullen in de toekomst evenveel stroom vragen als een klein land. Het PoS-algoritme voorkomt dit. Daarnaast bevordert het gebruikers om tokens langer vast te houden en verhindert het grootschalige speculatie van de valuta. Dit leidt uiteindelijk tot minder volatiliteit en een stabielere muntwaarde.

Proof of stake

De werking van PoS is als volgt; de gekozen miners zijn gebruikers binnen het netwerk dat het meeste aantal cryptovaluta (stake) bezit. Hoelang zij dit aantal tokens bezitten speelt ook een rol. Feitelijk is het idee achter de methode dat een grotere ‘rijkdom’  leidt tot een grotere kans op het minen. Ook wordt de kans op een 51%-aanval verkleind. Bij een PoW-blockchain heeft de boosdoener in dat geval meer dan 51% rekenkracht in bezit. Bij de PoS is het onrealistisch dat één persoon meer dan 51% van alle cryptovaluta bezit. Er is echter enkele kritiek op de Proof of Stake-methode. Het creëert een behoefte voor gebruikers om cryptovaluta te sparen. Hiermee worden minder coins gebruikt voor transacties. Deze ontwikkeling kan een dreiging zijn voor de continuïteit van de cryptocurrency. Daarnaast is er een gigantische ‘elephant in the room’, want PoS  zorgt voor een monopolie-positie voor de rijkste gebruikers binnen het netwerk. Dit druist volledig in tegen het principe van decentralisatie.

Proof of Work (PoW)

De Proof-of-Work methode is gebaseerd op het leveren van rekenkracht door de miners. Het doel achter de methode is om te voorkomen dat er  onder andere DDOS-aanvallen worden gepleegd. De gecombineerde rekenkracht (work) van alle miners maakt het bijna onmogelijk voor hackers om een succesvolle aanval te plegen. Hiervoor moeten zij namelijk meer dan 51% van alle rekenkracht bezitten. De werking van het PoW-algoritme werkt als volgt; de miner levert rekenkracht door het beschikbaar stellen van zijn computerprocessor. Met deze rekenkracht probeert de miner de juiste hash (proof) te vinden door het oplossen van een complexe, wiskunde formule. Wanneer de miner slaagt ontvangt hij de betreffende transactiekosten (beloning). Uiteraard neemt de concurrentie enorm toe onder de miners waardoor steeds meer rekenkracht benodigd is. Dit leidt tot hogere stroomrekeningen waarmee het rendement van minen verminderd.

Proof of work

De toename in het benodigde energieverbruik is één van kritiekpunten op het PoW-algoritme. Daarom wordt er gekeken naar alternatieve methoden zoals de Proof-of-Stake. Ondanks de kritiek gebruiken de meest kapitaalkrachtige cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum het PoW-algoritme om een consensus te bereiken.

SegWit update

SegWit is een afkorting voor segregated witness. Het is een update die het Bitcoin-netwerk sneller, veiliger maakt. Daarnaast draagt het bij aan de omstreden schaalbaarheid. Het doel achter deze oplossing was om Bitcoin te prepareren voor het Lightning netwerk. Dit netwerk stelt Bitcoin in staat om honderduizenden transacties per seconde te verwerken. Hiermee zou Bitcoin een grote stap zetten richting de acceptatie en ingebruikname door elke soort gebruiker vanuit de gehele wereld. Uiteraard verhindert de enorme waarde van de munt dat deze een veelgebruikte valuta voor microtransacties wordt. Hiervoor is Litecoin beter geschikt. Deze cryptovaluta heeft overigens sinds 2017 de SegWit-update daadwerkelijk ingevoerd. Hiermee troeft Litecoin zijn grote broer af op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en heeft het een reële kans op gebruik binnen de ‘fysieke’ wereld.

De Segwit update maakt Bitcoin in staat om veel meer transactie te verwerken

 

Ethereum

Een crypto-equity die zich onderscheidt door de innovatieve, ongelimiteerde mogelijkheden die het biedt. Het gemak waarmee programmeurs dapps maken binnen Ethereum resulteert in het feit dat 99% van alle dapps draaien op het Ethereum netwerk. Ook vormt Ethereum de basis voor bijna alle ICO’s. Dit is te danken aan de eenvoudige programmeertaal Solidity. Programmeurs die op dit moment met onder andere javascript werken vinden moeiteloos hun weg binnen Ethereum. Het gemak waarmee smart contracts worden gecreëerd trekt veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Deze slimme contracten hebben de potentie om de huidige bedrijfsprocessen vele malen efficiënter, dynamischer te maken.

Ethereum

Ether is de cryptovaluta binnen Ethereum. Met deze munt kan je transacties uitvoeren en is benodigd als ‘brandstof’ voor het uitvoeren van slimme contracten en andere functionaliteiten. Ethereum is opgericht door Vitalik Buterin en wordt dagelijks beheerd door een professioneel team van programmeurs en ontwikkelaars. In tegenstelling tot Bitcoin waar voornamelijk de gebruikers de koers bepalen.

Ether

Ether is de munt waarmee binnen het Ethereum-netwerk transacties uitvoert en toegang verkrijgt tot de mogelijkheden zoals dapps, smart contracts en ICO’s. Ether is meer dan alleen een cryptovaluta. Feitelijk is het brandstof (gas) voor alle applicaties binnen Ethereum. Deze brandstof is nodig om taken uit te voeren zoals het functioneren van een smart contract. De brandstofkosten (transactiekosten) worden berekend op basis van de benodigde rekenkracht. De taak wordt enkel uitgevoerd wanneer de aanvrager over voldoende brandstof beschikt. Bij onvoldoende brandstof wordt de taak geannuleerd en teruggedraaid.   

Ether

In tegenstelling tot Bitcoin heeft Ethereum geen vaste uitgifte aan tokens. Bitcoin zet het limiet op 21 miljoen, terwijl dit bij Ether in principe ongelimiteerd is. Naar schatting worden jaarlijks maximaal 18 miljoen Ether-munten gemined. Ethereum is een <em>pre-mined </em>netwerk dat mede is gefinancierd door middel van crowdfunding. Dit houdt in dat een aantal Ethers al verhandeld is voor de daadwerkelijke livegang van Ethereum. Het gaat hierbij om zo’n 60 miljoen Ethers. De Ethereum Foundation beschikt daarnaast over zo’n 12 miljoen pre-mined Ethers. 

Gas

De kosten voor het uitvoeren van slimme contracten en transacties wordt binnen de dapps van Ethereum wordt ‘brandstof’ of ‘gas’ genoemd. Ether wordt gebruikt om deze ‘brandstofkosten’ te betalen. Deze kosten zijn afhankelijk van de benodigde rekenkracht voor het uitvoeren van de taak. Verwar gas niet met de gebruikelijke transactiekosten. Het idee achter gas is dat deze kosten niet afhankelijk zijn van de huidige marktwaarde van Ether. Het wordt namelijk zeer lastig om een Dapp te lanceren waarbij de operationele kosten afhankelijk zijn van de volatiele Ether. Deze kosten liggen dankzij de gas-regeling vast. Feitelijk wordt de gastank volgetankt met Ethers. Met deze brandstof worden transacties, slimme contracten en andere taken uitgevoerd.

Ether is de brandstof voor Ethereum

Ter verduidelijking moet ook het onderscheid in de kosten voor het verbruikte gas en de kosten die men bereid is voor deze gas te betalen. Dit klinkt enigszins verwarrend, maar deze twee betalingen zijn verschillend. Wanneer men een bepaalde taak wil uitvoeren worden de gaskosten berekend op basis van de arbeid. Daarnaast biedt de opdrachtgever een bepaalde waarde voor de berekende gaskosten. De uiteindelijke kosten bestaan uit de gaskosten (benodigde rekenkracht) maal het ‘bod’ op deze gaskosten.

Een taak wordt pas uitgevoerd wanneer de opdrachtgever over voldoende gas beschikt en een acceptabel bod neerlegt voor deze kosten. Wanneer één van beide te laag is wordt de transactie geannuleerd en teruggedraaid. Bij ‘overbetaling’ wordt het overschot teruggeboekt. De werking van gas heeft een beveiligingsfunctie. Slechte geprogrammeerde dapps zijn te duur om te draaien op het Ethereum netwerk, aangezien de benodigde rekenkracht resulteert in te hoge gaskosten. Gebruikers laten deze dapps links liggen en het Ethereum-platform wordt afgeschermd tegen foute applicaties.

DAO

 Een organisatievorm die draait op basis van smart contracts. Er is geen management of directie, maar enkel de voorwaarden van de slimme contracten. DAO staat voor Decentralized Autonomous Organization. De eerste DAO was een decentraal investeringsfonds dat werd opgericht in 2016. Het idee achter dit fonds was dat mensen de broncode van de DAO-structuur overnamen en op basis hiervan een onderneming of project creëerde. Het rendement voor de investeerders in dit fonds werd verkregen vanuit de winst die deze ‘child-DAO’s’ maakten. Helaas wist een hacker in juni 2016 enorme hoeveelheden geïnvesteerde Ether weg te sluizen dankzij een bug in de Ethereum blockchain.

Dapp

Een gedecentraliseerde applicatie die is gebouwd op het Ethereum netwerk. De applicatie maakt gebruik van alle functionaliteiten die Ethereum biedt zoals smart contracts en decentralisatie. Hiermee blijft de dapp altijd online en is een derde hostingpartij overbodig. Ruwweg 99% van de dapps zijn gebouwd in het Ethereum netwerk dankzij de gemakkelijk programmeertaal ‘solidity’. Veel dapps maken gebruik van ICO’s om over voldoende financiële middelen te beschikken. In de Ethereum Virtual Machine kunnen programmeurs hun applicaties testen en ontwikkelen.

Dapps zijn de toekomstige apps!

ICO

ICO staat voor initial coin offering. Feitelijk is het een vorm van crowdfunding vanuit een project of onderneming. Zo’n project kan een decentrale applicatie of een nieuwe blockchain-variant zijn. Een succesvol voorbeeld van een ICO is Ethereum. Om investeerders over de streep te trekken produceert de eigenaar van de ICO een whitepaper en eventueel een roadmap. In het whitepaper staat achtergrondinformatie over het betreffende project, de onderscheidende kenmerken en toegevoegde waarde, gestelde doelen en het verwachte rendement. In de roadmap staat een timeline waarop te zien is hoe en wanneer de doelen behaald worden. Het investeren in een ICO gebeurt door middel van het aanschaffen van tokens. Met de opbrengst van deze tokens kan de ICO werken om het geschetste plan uit te voeren.

Bijna alle ICO projecten draaien op Ethereum

ICO’s worden gezien als goudmijnen mede door succesverhalen van onder andere Ethereum. Dit leidt tot een significante toename in zowel vraag en aanbod. Investeerders zien de tokens als speculatieobjecten, terwijl de meeste ICO-eigenaren hun token daadwerkelijk in gebruik willen nemen. Door de stijgende waarde van ICO-tokens wordt dit steeds lastiger. Bitcoin is een goed voorbeeld gezien de enorme waarde die het nu vertegenwoordigd. Hiermee wordt de munt ‘te duur’ en volatiel om daadwerkelijk te gebruiken als betaalmiddel. Daarnaast trekt deze groeiende markt steeds meer projecten aan met criminele intenties. Steeds meer overheden en financiële waakhonden kijken over de schouder mee en overwegen stappen te ondernemen tegen initial coin offering. China is het eerste land dat daadwerkelijk een regulering treft om de explosieve toename aan ICO’s  te bedwingen.

Smart contract

Met een smart contract wordt een transactie of overeenkomst automatisch uitgevoerd zonder derde partijen. Deze handeling vindt plaats met behulp van een programmeertaal in de blockchain. Het decentrale karakter van het contract zorgt dat de geprogrammeerde protocollen onomkeerbaar zijn. Het is dan ook van vitaal belang dat de betrokken partijen van tevoren op de hoogte zijn van de inhoud en uitvoering. De innovatie van een slim contract schuilt in de mogelijkheden die het biedt. Het maakt notarissen, banken en andere derde partijen overbodig door de gedetailleerde, vernuftige wijze waarop een contract de opgestelde regels uitvoert. Een goed voorbeeld is de manier waarop ICO’s gebruik maken van smart contracts om te functioneren. Door vastgestelde protocollen opereert het contract binnen de ICO als een motor voor transacties. Het zorgt voor een effectieve, veilige wijze voor het transfereren van eigendomsbewijzen. Denk aan tokens, maar ook aan informatie.

De smart contract onderscheidt Ethereum van de andere cryptocurrency

Ook draaien sommige coinexchanges grotendeels op smart contracts. Gezien de vele transacties die hier plaatsvinden maakt het contract de processen vele malen efficiënter. Dankzij het slimme contract is het zelfs mogelijk om een order te plaatsen waarbij de koper een aantal cryptovaluta automatisch koopt of verkoopt wanneer deze een bepaalde prijs bereikt.

Ethereum Virtual Machine

De Ethereum Virtual Machine (EVM) is een open-source project dat in het teken staat van de ontwikkeling van onder andere dapps en smart contracts. Het is een testomgeving waarin programmeurs de functionaliteiten van de Ethereum blockchain uitbreiden en constant naar een hoger niveau tillen. Binnen de EVM is het mogelijk om elke geprogrammeerde berekening uit te voeren op basis van programmeertalen die al langer bestaan zoals Javascript. Dit maakt de EVM zeer toegankelijk voor programmeurs die weinig tot geen ervaring hebben met de programmeertaal van Ethereum. De EVM werkt gedecentraliseerd en gebruikt nodes en miners om het netwerk te laten draaien en consensus te bereiken.

Binnen de Ethereum Virtual Machine kunnen programmeurs naar hartenlust applicaties en smart contracts ontwerpen die steeds innovatiever en potentieel baanbrekend zijn. Naast financiële transacties worden ook de wijze waarop wij eigendommen registeren, verzekeren en verhandelen naar de next level gebracht. Denk ook aan de methode van politieke verkiezingen of de manier waarop arbeidscontracten worden vastgelegd. De Ethereum Virtual Machine is een geboortewieg voor functionaliteiten die het dagelijkse leven efficiënter en decentraal maken.

Mist

Dankzij Mist beschikt Ethereum over een overzichtelijke ‘browser’ waarin alle mogelijkheden van het krachtige blockchain-netwerk vindbaar zijn. Denk aan Dapps, smart contracts, DAO en Ether. Mist is een zeer gebruiksvriendelijke, ergonomische browser die de Ethereum blockchain uiterst toegankelijk maakt. Dit geldt ook voor gebruikers die geen specifieke technische kennis hebben om gebruik te maken van de Ethereum functionaliteiten. Met de introductie van MIST had Ethereum een primeur te pakken, want nog geen enkele andere blockchain had een dergelijke software beschikbaar. Je kan de browser zien als een soort API waarin een doorsnee gebruiker de functionaliteiten van Ethereum gemakkelijk toepast. Gezien de complexe techniek achter bijvoorbeeld smart contracts en dapps bewijst Ethereum met de MIST-browser dat gebruiksgemak en laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan.

Mist is de browser voor Ethereum

Solidity

Deze gemakkelijke programmeertaal wordt gebruikt om functionaliteiten te programmeren binnen Ethereum. Het vertoont veel overeenkomsten met het veelgebruikte Javascript. Dit is mede de reden voor de gebruiksvriendelijkheid van het Ethereum-netwerk. Vele programmeurs die nu met Javascript werken stappen moeiteloos over op de programmeertaal van Ethereum. Het grote verschil tussen Java en Solidity is dat het resultaat bij Java enkel op de gebruikte computer zichtbaar is. Voor Solidity geldt dit voor alle aangesloten computers. De taal is turing-complete. Dit houdt in dat elke geschreven code daadwerkelijk uitgevoerd kan worden binnen het netwerk, zolang de computer over voldoende rekenkracht en geheugen beschikt.

Token

Een token is het middel waarmee gebruikers transacties maken en toegang krijgen tot de functionaliteiten binnen een project dat draait op de Ethereum blockchain. Investeren in een ICO gebeurt door middel van het aankopen van tokens. Deze ICO-tokens worden aangekocht met Ether of Bitcoin. De uitgave van tokens vindt tijdens de ‘crowdsale’-fase plaats waarin gebruikers veelal worden beloond met een bonus. Deze bonus neemt af naarmate het einde van de crowdsale nadert. Hiermee worden investeerders gemotiveerd voor het ‘kickstarten’ van de sale om de interesse te wekken van meer potentiële investeerders. Daarnaast vergroot het de kans op het behalen van de ingestelde target. Investeerders haken af wanneer deze target ver uit zicht is.

De explosieve toename in het aantal ICO’s is inherent aan het aantal tokens. Steeds meer investeerders kopen tokens om te speculeren en niet om daadwerkelijk te gebruiken. Dit drijft de prijs van sommige tokens flink op waarmee het voor goede projecten lastig wordt om de tokens daadwerkelijk te gebruiken voor het oorspronkelijke doel. Ethereum hoopt deze tendens te doorbreken met de introductie van Interactive Coin Offering.

ERC20

DE ERC20-standaard is een set regels waaraan ICO-tokens moeten voldoen. Deze standaard werd in 2015 ingevoerd als een soort kwaliteitskeurmerk. Het is een protocol voor ontwikkelaars dat zorgt voor uniformiteit en compatibiliteit van nieuwe tokens. Gezien de grote groei aan nieuwe tokens is het belangrijk dat deze correct functioneren binnen het Ethereum-netwerk. De ERC20-techniek zorgt dat gebruikers de token gemakkelijk kunnen uitwisselen met verschillende cryptovaluta. Daarnaast wordt het eenvoudig om data te verkrijgen zoals de marktkapitalisatie en het aantal tokens in omloop. Een groot voordeel van een ERC-20 token is dat deze bewaard en zichtbaar wordt in een betrouwbare wallet zoals de Myetherwallet.

.json-bestand

Een bestand dat veelal gebruikt wordt voor het ontgrendelen van een cryptovaluta-wallet. Het wordt ook wel een UTC-bestand genoemd en het bevat een versleutelde versie van een gekozen wachtwoord. Het wordt sterk aangeraden om de data op een externe media zoals een USB-stick te bewaren.

 

json-bestand my Ether wallet

 

Cryptocurrency handel

Op 6 oktober 2010 werd de eerste Bitcoin market geopend waarmee het startschot werd gegeven voor de cryptocurrency handel. Sindsdien zijn er vele verschillende altcoins en tokens bijgekomen die de handel laten floreren. Tegenwoordig is een dagelijks handelsvolume van enkele miljarden euro’s de normaalste zaak van de wereld. Door de toenemende populariteit zal dit volume nog verder toenemen.

Airdrop

Een airdrop is het distribueren van ‘gratis’ tokens. Om deze tokens te verkrijgen dient de ontvanger een vragenlijst in te vullen of het volbrengen van een bounty. Door de tokens op deze wijze te verspreiden zal een snelle stijging in de marktkapitalisatie ontstaat welke een groter (betaald) publiek aantrekt. Hiermee ontstaat een volledig nieuwe markt dat gecontroleerd wordt door degene die vanaf het begin tokens hebben verkregen en extra hebben bijgekocht. In veel gevallen is een stijging van enkele honderden procenten binnen een paar weken niet ongebruikelijk. De lage introductieprijs trekt veel ‘gelukszoekers’ aan die de prijs nog verder opdrijven. Het succes van een airdrop-token staat en valt met de ontwikkelingen en het development-team. Airdrop-tokens hebben over het algemeen een slechte naam, doordat veel zogenaamde developers hun aandeel in de tokens verkochten en vervolgens van de aardbodem verdwenen.

Bounty

Een bounty is een beloning in de vorm van tokens of altcoins voor het uitvoeren van een bepaalde taak met promotionele doeleinden. Het wordt toegepast tijdens het introduceren van een nieuwe token. Er zijn verschillende soorten bounty-campagnes. Veelgebruikte bounties zijn het retweeten van linkjes en informatie, vertalen van artikelen en het plaatsen van een aangepaste handteken op een forum. Met een bounty-campagne kan soms flink worden verdiend, wanneer de token of altcoin in waarde stijgt.

FOMO

FOMO staat voor Fear Of Missing Out. Het is een angst van investeerders om een potentiële (grote) winst mis te lopen. FOMO is het meest krachtig bij tokens en altcoins waarbij een plotselinge koersstijging en positieve vooruitzichten aanwezig zijn. Deze angst kan een koers flink opdrijven, doordat steeds meer investeerders hun eventuele winst veilig willen stellen.

FUD

FUD staat voor Fear Uncertainty, and Doubt. Je kan de term beschouwen als een antoniem van FOMO. Het is een veelgebruikte term binnen crypto om mensen aan te duiden die twijfel en wantrouwen willen veroorzaken binnen een bepaalde tokens of altcoin. In veel gevallen is het doel van deze personen om de prijs te drukken door in te spelen op de onzekerheid bij investeerders. Bij een succesvolle manipulatie zullen onzekere investeerders eieren voor hun geld kiezen. 1 investeerder zal weinig effect hebben, maar het kan wel een eventueel sneeuwbaleffect veroorzaken. Gelukkig hebben de meeste grote investeerders hun huiswerk goed gedaan en raken niet snel in paniek.

Ledger Nano S

De Ledger Nano S was één van de eerste hardware wallets die op de markt kwam. Doordat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het bewaren van zijn sleutels wordt externe opslag aanbevolen. Een hardware wallet zoals de Nano S biedt dan uitkomst. Het beschikt over een pincode-beveiliging, zodat de sleutels bij diefstal worden beschermd. Zoals bij elke wallet krijg je zowel een prive-als een publieke sleutel. Uiteraard ondersteunt het meerdere cryptovaluta waaronder Bitcoin, Ether, Dash, Ripple, Zcash en Litecoin. Deze lijst wordt in de toekomst ongetwijfeld uitgebreid.

De Ledger Nano-S is één van de veiligste manieren om cryptovaluta te bewaren.

Private-key

De private-key is de sleutel tot het ontgrendelen van een cryptografische wallet. Het bestaat uit een unieke reeks cijfers- en getallen. Het is essentieel om deze privé-sleutel op een veilige plek te bewaren. Voor iedere wallet moet een unieke sleutel worden ingevoerd.  De beste mogelijkheid is opslag via hardware zoals een USB-stick. Opslag op een desk- en laptop wordt afgeraden in verband met veiligheid en eventueel verlies van gegevens bij een computercrash of diefstal.

Public-key

In tegenstelling tot de private-key is het bij de public-key juist de bedoeling dat deze zichtbaar is. Deze publieke variant is het ontvangstadres van een wallet. Wanneer persoon A cryptovaluta overmaakt naar persoon B heeft A de publieke sleutel van B nodig. De public-key is hiermee het best te vergelijken met een bankrekeningnummer. Deze sleutel wordt binnen elke wallet weergegeven, zodat deze altijd zichtbaar is. Het is dan ook niet noodzakelijk, maar wel handig om deze op een veilige plek te bewaren.

Roadmap

Een roadmap wordt door ICO’s en (alt)coins gebruikt om de ontwikkeling en de bij bijbehorende stappen te visualiseren. Hierin kan de gebruiker exact zien wanneer een update plaatsvindt. Voorbeeld is de Metropolis-fork die al in de roadmap van Ethereum stond aangekondigd. Wanneer een token of altcoin de geplande deadline voor de update mist heeft dit vaak een negatief effect op de prijs. Dit geldt andersom wanneer de deadline wordt gehaald.

De roadmap van Stratis

Satoshi

Een satoshi is de kleinst mogelijke deling van één Bitcoin-munt. Het gaat exact om een waarde van 0.000000001 BTC (1/1.000.000 Bitcoin). De term wordt ook afgekort als Sat en gebruikt voor het aanduiden van de waarde van een bepaalde munt. Zo kan bijvoorbeeld een munt 50 sats waard zijn (0.000000050). Als de Bitcoin op dat moment een waarde heeft van €5000 vertegenwoordigd 50 sats een waarde van €0,0025. Door de hoge waarde van de Bitcoin is het lastig om deze in te zetten voor alledaagse micro-betalingen. Door BTC te hanteren in satoshi’s wordt dit echter vele malen interessanter.

Scam

Wanneer een token of altcoin als scam wordt aangeduid is dit een signaal om hier zo ver mogelijk vandaag te blijven. Een scamcoin- en token zijn veelal projecten die enkel zijn opgericht om zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Voornamelijk airdrops die draaien op de Ethereum-blockchain zijn scam. Deze tokens zijn premined waardoor de developers over een substantieel deel van de coinsupply beschikt. Wanneer de prijs dankzij de marktwerking en aankondigingen over spannende updates begint te stijgen kiest een scam-developer ervoor om zijn aandeel met een forse winst te dumpen. Hiermee verlaat de developer tevens het project en crasht de token. Investeerders die geld hebben gepompt in het project  omen bedrogen uit en verliezen in veel gevallen een zeer groot deel van de investering.

Whitepaper

Om investeerders en toekomstige gebruikers te informeren creëren ICO’s en altcoins een whitepaper. In dit document staan onder andere de USP’s, doelstellingen en het economische systeem beschreven. Een ICO zonder whitepaper is in vele gevallen een slecht opgezet project dat enkel uit is op snelle winst voor de ontwikkelaars. Toch is een whitepaper niet altijd een garantie voor een goed project. Soms is een whitepaper een regelrechte kopie van een bestaande token of coin. Check het document altijd op unieke USP’s en (sc)haalbaarheid.

De Ethereum whitepaper vormt de rode draad voor alle mogelijke toekomstige updates en wijzigingen

Altcoins en tokens

Een alternatieve munt op de Bitcoin. De eerste Altcoin ontstond in 2011 en heette Namecoin. De kern-USP van deze munt is de .bit domeinnaam database. Hiermee werd een stap gezet richting optimale internetprivacy. Inmiddels zijn er vele honderden verschillende altcoins die elk hun eigen onderscheidende kenmerken hebben. Een altcoin wordt wel eens verward met een token. Het verschil is echter dat een altcoin over een eigen blockchain beschikt, terwijl een token gebruik maakt van de Ethereum blockchain.

Altcoins-cryptocurrency

Bitcoin Cash

Een Altcoin die is ontstaan vanuit een fork binnen Bitcoin. Deze fork was het resultaat van een lange discussie over de schaalbaarheid van de Bitcoin blockchain. De voorspelling was namelijk dat in 2020 de gehele Bitcoin blockchain meer stroom dan Denemarken zou verbruiken in een jaar. Doordat een wijziging binnen Bitcoin moet worden goedgekeurd door meer dan 95% van de community had de afsplitsing nogal wat voeten in de aarde. Het grote voordeel ten opzichte van de ‘traditionele’ Bitcoin is de vergroting van de blocksize van 1 MB naar 8 MB. Hiermee kan de Bitcoin Cash (Bcash) meer transacties per seconde verwerken. De cryptovaluta bouwde na de introductie al snel een flinke marktkapitalisatie op.

Bitcoin Cash was de eerste aftakking van Bitcoin

Dash

Een altcoin die bekend staat om zijn ‘lightweight’ blockchain waarin de Instandsend-functionaliteit schuilt. Hiermee worden razendsnelle transacties uitgevoerd. Een andere USP is de anonimiteit die het biedt dankzij zijn private send-functionaliteit. Hiermee is nagenoeg onmogelijk te traceren vanuit welke wallet de token getransfereerd wordt. Dash heette voorheen Darkcoin totdat het op 25 maart 2015 werd omgedoopt naar zijn huidige naam. 10% van alle transactiekosten worden toegekend aan een reserve waarvan het updates en onderhoud uitvoert. De overige 90% wordt gelijk verdeeld tussen de miners en de zogenaamde masternodes. Deze groep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle vitale functionaliteiten binnen Dash waaronder Instandsend en PrivateSend.

Dash altcoin

Ethereum Classic

Een afsplitsing van het huidige Ethereum netwerk dat ontstond na de DAO-hack. De oplossing om de hacker destijds te stoppen was om deze te isoleren in het ‘oude’ netwerk en massaal over te stappen op een nieuwe versie. Echter bleven sommige miners en ontwikkelaars de ‘oude’ versie van Ethereum gebruiken. Zij vonden de oplossing vanuit Ethereum te rigoureus en vonden dat de hack enkel de kwetsbaarheid van het netwerk blootlegde. Door op het oude netwerk te blijven creëerden zij hiermee Ethereum Classic (ETC). Investeerders begonnen de ETC-munten te kopen en de waarde steeg.

Ethereum-Classic

Golem

 Een gedecentraliseerd netwerk dat rekenkracht van computers verhandeld tussen gebruikers. Door de aangesloten gebruikers kan je Golem zien als één groot supercomputernetwerk. Wanneer iemand behoefte heeft aan extra rekenkracht kan hij of zij dit lenen. Hier worden golem-tokens (GNC) voor betaald waarmee de leverancier verdient aan zijn geleverde computerkracht. Deze functionaliteit is erg nuttig voor bedrijven wanneer deze (tijdelijk) gebrek hebben aan benodigde computerkracht.

golem-altcoin

Gulden

Een altcoin die gebaseerd is op de ouderwetse Nederlandse Gulden. De cryptovaluta is gecreëerd door Rijk Plasman met het doel om de blockchain-technologie op een begrijpelijke manier aan te bieden. Ondertussen blijft de populariteit van deze Nederlandse digitale munt toenemen en hiermee stijgt ook de waarde. De gulden is puur bedoeld als betaalmiddel en maakt net zoals vele andere altcoins gebruik van de blockchain. Het onderscheidt zich door zijn PoW²-systeem waarmee het een duidelijke verbetering op de Bitcoin-blockchain wil doorvoeren. Gebruikers kunnen gulden-munten (NLG) vastzetten op een deposito-rekening waarmee het bijdraagt aan het functioneren van de PoW²-systeem. Over deze munten verkrijgt de gebruiker een ‘rente’.

gulden-altcoin

Iota

Een altcoin die zich onderscheidt met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van the internet of things. Hiermee richt deze cryptovaluta zich op microtransacties tussen apparaten die verbonden zijn met het internet. Die is uiteenlopend van een ‘smart koelkast’ tot de bekende smartphone. Deze ‘evolutie’ op het gebied van cryptobetalingen trekt de aandacht van grote bedrijven waaronder Microsoft , Bosch en UBS. Het idee achter IOTA is om deze microtransacties zonder enige kosten uit te voeren. Dat is bij onder andere Bitcoin en Ethereum (nog) niet mogelijk, aangezien deze netwerken wel transactiekosten berekenen. IOTA maakt gebruik van een nieuw ontworpen blockchain. Het kenmerkt zich door een topologische structuur waarbij de transacties gesorteerd zijn op basis van waarde. Een transactie vindt plaats wanneer de voorgaande twee transacties zijn goedgekeurd en uitgevoerd. Binnen IOTA worden geen transactiekosten berekend.

Iota-altcoin

Litecoin

Eén van de eerste altcoins die zich onderscheidt op het gebied van transactiemogelijkheden. Litecoin is een ‘light’ versie van Bitcoin. Het vertoont veel overeenkomsten met zijn grote broer, maar is op essentiële gebieden fundamenteel anders. Het maakt voor zijn proof of method gebruik van Scypt  in plaats van de SHA-256. Dit algoritme creëert zijn versleuteling op basis van gebruikerswachtwoorden. Hiermee wordt hacken een zeer kostbare zaak. Het vereist namelijk enorm veel rekenkracht en tijd om de versleuteling te doorbreken. Het maximaal aantal Litecoins ligt op 84 miljoen in tegenstelling tot de 21 miljoen van Bitcoin. Daarnaast verwerkt het meer transacties per seconde. Gecombineerd met de lage transactiekosten wordt Litecoin gezien als één van de meest geschikte cryptovaluta om daadwerkelijk als betaalmiddel te gebruiken. Dit is ook de intentie van oprichter en ex-Google medewerker Charles Lee. Zijn idee is om een digitale munt te creëren voor de ‘massa’. Door de gedeelde broncode met Bitcoin wordt Litecoin gezien als ‘zilver’ en Bitcoin als ‘goud’.

litecoin

Monero

Een altcoin die zich onderscheidt met een unieke vorm van anonimiteit. In ieder decentraal grootboek wordt de verzender en ontvanger van een transactie weergegeven als een reeks tekens en getallen. Dit kan al worden gezien als een vorm van anonimiteit. Dit is echter een illusie, want tegenwoordig kan men met de juiste software iedere blockchain-gebruiker traceren. Monero geeft daarentegen 100% anonimiteit. In deze blockchain worden zowel de betrokkenen bij een transactie als de gehele inhoud hiervan afgeschermd. Ook bijzonder is de fungibiliteit van de tokens. Dat wil zeggen dat elke munt exact hetzelfde. Door de decentralisatie is bij een ‘normale’ blockchain elke munt en zijn geschiedenis te volgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde munt betrokken is geweest bij criminele activiteiten. Hiermee daalt deze specifieke munt in waarde. Door de anonimiteit van Monero wordt de fungibiliteit gewaarborgd.

monero-altcoin

Monero kenmerkt zich ook door 100% decentralisatie. In andere blockchains wordt het steeds kostbaarder en lastiger om te minen. Enkel samenwerkingsverbanden (mining pools) en bedrijven zullen op termijn als miners fungeren. Daarnaast krijgen gebruikers die de meeste munten bezitten steeds meer macht binnen de blockchain. Monero voorkomt dit door het minen mogelijk te maken met iedere ‘doorsnee’ computer.

Neo

NEO is een crypto-equity dat ook wel het Chinese Ethereum wordt genoemd. Het platform werd opgericht in 2014 onder de naam Antshares, totdat deze in 2017 werd gewijzigd in de huidige naam. Het wordt Chinees Ethereum genoemd doordat het zich richt op het aanbieden van smart assets en dapps. Een smart asset is een combinatie van een smart contract en digitale informatie. Deze slimme goederen zijn een doorontwikkeling op de slimme contracten van Ethereum. NEO onderscheidt zich ook door een unieke consensus methode. Deze wordt de distributed Byzantine fault tolerance genoemd. Deze vorm van consensus lost de zogenaamde Byzantine fault op waarbij de communicatie tussen nodes spaak loopt. Dit gebeurt wanneer de nodes tot vele verschillende conclusies komen betreffende de juiste proof of work. De distributed Byzantine fault tolerance (DBFT) lost dit op door middel van een algoritme. Hiermee wordt tussen de verdeelde nodes een akkoord bereikt.

neo-altcoin

NEO geeft in tegenstelling van Ethereum wel aandelen uit in de vorm van NEO-shares. In totaal worden er 100 miljoen uitgegeven. Met een NEO-share kan men smart assets- en contracts uitgeven en verhandelen. Zoals bij Ethereum betaalt men ‘gas’ om de contracten en transacties uit te voeren. Bij Ethereum kan dit enkel met de Ether. Binnen NEO kunnen deze kosten ook worden bekostigd met fiat geld zoals het Chinese Renminbi.

OmiseGO

Dit nieuwe project van het Fintech bedrijf Omise heeft ambities om alle internationale betalingen decentraal uit te voeren. Het is een online betaalsysteem dat onder andere beschikt over een Alibaba-koppeling (Alipay) waarmee kopers en verkopers gedecentraliseerde transacties uitvoeren. Deze cryptovaluta kenmerkt zich door zijn laagdrempelig- en schaalbaarheid. Het netwerk gaat echter veel verder. Gebruikers zonder bankrekening kunnen OmiseGO inschakelen om op een decentrale wijze betalingen uit te voeren. Zo kan bijvoorbeeld een Chinese arbeider die werkt in Nederland direct en decentraal geld overmaken naar zijn familie in China. Transacties tussen fiat-valuta, cryptovaluta en digitale eigendommen zijn allemaal mogelijk. De focus van dit netwerk ligt voornamelijk op het verhelpen van de financiële blokkades die gepaard gaan met internationale betalingen. Dit doet het op basis van de Ethereum blockchain-technologie. Met een eenvoudige mobile-wallet app kan iedereen moeiteloos en direct transacties uitvoeren naar elke gewenste persoon ter wereld.

omisego-altcoin-cryptocurrency

Qtum

Dit open-source project bestaat uit verschillende elementen vanuit de blockchaintechnologie. Het wordt daarom ook wel een hybrid blockchain genoemd. Voor het beheren en uitvoeren van transacties maakt Qtum gebruik van een zogenaamde Unspent Transaction Output (UTXO). Deze technologie herkent eenvoudig hoeveel cryptovaluta iemand beheert. In het huidige systeem hebben veel gebruikers hun tokens verspreid over meerdere wallets. De blockchain van Ethereum en Bitcoin kennen de valuta toe aan degene die de keys bezit. Dankzij UXTO weet de blockchain exact welke cryptovaluta iemand bezit ondanks dat deze verdeeld is over meerdere wallets. Qtum is compatibel voor solidity en is hiermee geschikt voor Ethereum smart contracts. Daarnaast maakt het gebruik van een proof-of-stake consensus methode om optimale veiligheid te garanderen.

qtum-altcoin-crypto

Ripple

Ripple is een netwerk dat zich onderscheidt op het gebied van complexe financiële transacties. Net zoals Bitcoin is het netwerk peer-to-peer waarbij een derde partij overbodig voor het uitvoeren van een transactie. Het beschikt over één van de grootste marktkapitalisatie binnen de cryptovaluta. Het doel van Ripple is om alle pijnpunten rondom de huidige transacties zoals valutakosten, betaalkosten (creditcard, paypal) en internationale beperkingen (wachttijd) te verhelpen. Het netwerk voert met de XRP-munt zijn eigen cryptovaluta. Ripple is ideaal om fiatgeld op een voordelige, snelle wijze om te zetten naar cryptovaluta. Euro’s kunnen direct, kosteloos worden omgezet naar XRP om deze vervolgens via een cryptobroker te wisselen voor de gewenste cryptovaluta zoals Ether en Bitcoin.

ripple-cryptocoin

Een andere USP is de bijzondere dynamiek aan valuta-exchange binnen Ripple. Het netwerk is compatible met zeer veel verschillende (crypto)valuta waarmee het een uiterst geschikt, uniform betaalsysteem is. Zo kan bijvoorbeeld een Nederlandse consument eenvoudig Nike schoenen kopen in Amerika zonder extra transactiekosten te betalen. Dankzij Ripple wordt de euro direct omgezet in dollars zonder wachttijd en valuta-omzetkosten. Deze technologie heeft inmiddels de aandacht getrokken van vele grote internationale banken. Ripple bezit dankzij een maximale verwerkingssnelheid van 1000 transacties per sonde over een uitstekende schaalbaarheid. Hiermee is het al grotendeels voorbereid op een toekomstige, grootschalige implementatie binnen de ‘fysieke’ wereld.

Een groot verschil met Bitcoin en Ethereum is dat Ripple zonder consensus functioneert. Dit betekent dat er geen mining plaatsvindt. Feitelijk wordt de uitgave van XRP centraal beheerd door Ripple Labs in samenwerking met grote fintech bedrijven en banken. Dit strookt met het decentrale karakter van andere cryptovaluta.

Stratis

Het bijzondere aan deze altcoin is de samenwerking die het aangaat met één van de belangrijkste softwareleveranciers; Microsoft. Door de combinatie met het Microsoft .Net-framework wordt een brug geslagen tussen de blockchain en programmeurs. Feitelijk levert Stratis op-maat-gemaakte blockchain-oplossingen voor bedrijven en instanties. Binnen deze child-blockchains van de Stratis-blockcain kunnen klanten hun producten en diensten testen. Met de Stratis-acedemy hoopt het platform op zo veel mogelijk programmeurs en ontwikkelaars blockchain-oplossingen te creëren op basis van Stratis. Dankzij de Stratis token (STRAT) verkrijgt het voldoende financiële middelen voor ontwikkeling. De filosofie, het team en de partners van Stratis maken dit één van de meest veelbelovende crypto-equity’s.

Stratis-ICO

Ubiq

Dit platform ontwikkelt slimme contracten voor het Ethereum-netwerk. Het richt zich voornamelijk op bedrijven en instanties die applicaties en smart contracts willen creëren.. Ubiq neemt hierin de volledige ontwikkeling voor zijn rekening. Op deze wijze hoeven de bedrijven geen rekening te houden met de constante progressie en verandering binnen Ethereum. Zij willen een goed product en Ubiq kan dit leveren. Het platform heeft een eigen cryptovaluta (UBQ) De distributie van de UBQ-token vermindert op jaarbasis. Het idee hierachter is om een stabiele prijsontwikkeling te creëren.

ubiq-altcoin

Waves

Waves is een zeer bijzonder platform waarmee gebruikers hun eigen tokens creëren. Het is een crypto-equity dat beschikt over nagenoeg dezelfde functionaliteiten als Ethereum. Het grote voordeel is dat Waves vele malen efficiënter functioneert. De ICO kan op het Waves-platform voordeliger worden gecreëerd. Gezien de snelgroeiende markt voor ICO’s kan Waves worden gezien als één van de serieuzere concurrenten van Ethereum. Naast de hoge efficiency biedt het platform net zoals Ripple zogenaamde payment gateways. Met deze betalingsdoorgang wordt de omzetting van cryptovaluta in fiat-valuta zeer eenvoudig. Om gebruik te maken van de functionaliteiten van Waves worden WAVES-tokens gebruikt. Deze worden bewaard in een waves-wallet.

Waves ICO

Wings

Wings is een open-source platform dat zich richt op het vormen en financieren van DAO’s binnen het Ethereum-netwerk. Deze decentrale, autonome organisaties werken op basis van slimme contracten. Voordat een DAO op het Wings-platform staat moet deze eerst een stemronde onder de community overleven. Deze deelnemers op het platform investeren in de best beoordeelde DAO’s en verdienen wings-tokens wanneer deze rendement oplevert. De tokens worden gebruikt om de DAO’s en eventuele bijbehorende ICO’s te financieren. Met de focus op de DAO onderscheidt Wings zich van de rest.

wings-crypto

De main-feature binnen Wings is de Futarchy-engine. Deze functionaliteit maakt het mogelijk voor investeerders om voorstellen te doen voor een DAO. De deelnemers stemmen vervolgens of dit voorstel een positief of negatief effect heeft op de waarde. Wanneer een voorstel positief wordt bevonden moet de eigenaar van de DAO rekening houden met het voorstel om aan de verwachte token-waarde te voldoen. Op deze wijze ontstaat een ecosysteem waarin investeerders en DAO-ontwikkelaars samenkomen om het beste rendement te behalen.

Zcash

Deze altcoin biedt ultieme privacy en bescherming van transacties tussen de gebruikers. Zcash maakt het mogelijk om transacties te versleutelen. Deze functionaliteit wordt ook wel een ZK-snark genoemd. Het is een afkorting voor Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. De functionaliteit maakt het mogelijk om transacties binnen de blockchain te versleutelen. Om deze versleutelde transactie te bekijken dient de gebruiker over een View Key te beschikken. Zcash draait op de broncode van Bitcoin en heeft dus ook een maximale coinsupply van 21 miljoen munten. De munt ging voorheen door het leven als Zerocoin. Toen de crypto-pioniers Vitalik Buterin en Erik Voorhees zich bemoeiden met het project werden de functionaliteiten geoptimaliseerd. Met deze optimalisering kwam ook de nieuwe,huidige naam: Zcash. Ondanks de betrokkenheid van bekende ontwikkelaars wordt DASH beschouwd als een beter alternatief voor versleutelde transacties en optimale privacy binnen een blockchain.

zcash-altcoin

Cryptocurrency begrippen: constante ontwikkeling!

De cryptocurrency wereld is continu in ontwikkeling; progressie wordt elk uur geboekt. Hiermee is en blijft de lijst verre van compleet. Heeft u aanvullingen op deze begrippenlijst? Laat het ons gerust weten!